Informacje techniczne

Jaki kominek?

Na początku należy się zastanowić czy kominek ma być głównie elementem systemu grzewczego czy jedynie dekoracją domu. Jeżeli kominek ma nam służyć jako jedno z głównych źródeł ciepła należy zwrócić szczególną uwagę na jego parametry techniczne i użytkowe. Natomiast jeśli traktujemy kominek jako mebel, to na pierwszym miejscu liczyć się powinien jego wygląd.

Sprawność

Dzisiejsze wkłady kominkowe mają sprawność rzędu minimum 70% podczas normalnej pracy i nawet do 83% przy pracy z ograniczonym dopływem powietrza do spalania. Oznacza to, że 70% energii powstałej na skutek spalania drewna odzyskuje się w postaci ciepła. Jeżeli chcemy aby nasz kominek miał dużą sprawność i był bezpieczny, to średnia temperatura spalin nie powinna przekraczać 400°C. Montaż oraz instalację wkładów czy piecyków kominkowych należy zawsze powierzyć autoryzowanej i fachowej firmie instalatorskiej.

Moc

Oceniając wydajność wkładu kominkowego musisz brać pod uwagę moc nominalną urządzenia, czyli uśrednioną w czasie, a nie maksymalną. Moc maksymalna osiągana jest bowiem tylko przez krótki czas i nie odzwierciedla prawdziwych możliwości urządzenia. Można przyjąć, że 1 kW mocy urządzenia wystarcza do ogrzania średnio 10 m2 kubatury pomieszczenia, przy założeniu dobrego docieplenia oraz wysokości pomieszczenia około 2,5 metra.

Zużycie paliwa

Zużycie drewna kominkowego podczas palenia powinno wynosić średnio 2,5 kg/h, przy mocy nominalnej urządzenia 7 kW.

Piece peletowe

Piecyk peletowy ogrzewa nam bezpośrednio pomieszczenie, w którym jest zainstalowany. Niektóre modele mają również możliwość podłączenia kanałów rozprowadzających gorące powietrze do innych pomieszczeń. Inną grupę tego typu urządzeń stanowią piecyki pelletowe z płaszczem wodnym. Instalacja piecyków na pelet jest możliwa nawet w utrudnionej pozycji nie znajdującej się centralnie względem przewodu kominowego, dzięki wymuszonemu odprowadzeniu spalin oraz zmniejszonej średnicy przewodu. Średnica ujścia spalinowego w piecykach kominkowych na pelet wynosi 80 mm. A moc grzewcza waha się od 6 do 13 kW.

Poniżej znajduje się schemat działania piecyka na pellet.

piec peletowy - schemat

Standardowy zasobnik na pelet mieści około 15-20 kg paliwa. W zależności od ustawienia piecyka zużycie waha się od 0,6 do 2 kg/h. Natomiast przy piecykach z plaszczem wodnym zasobnik mieści do 60 kg, a zużycie paliwa jest w granicach 1,5 - 5 kg/h.

Podłączenie spalinowe

Ze względu na miejsce zastosowania oraz rodzaj wkładu kominkowego można wyróżnić przewody jednościenne i dwuścienne.

SYSTEM JEDNOŚCIENNY - ruy z blachy kwaso-żaroodpornej grubości 1 mm

rury zaroodporne

Elementem jednościennym grubości blachy 0,6 lub 1,0 mm są rury o średnicy od 100 mm i długości do 1 m. Rury z jednej strony mają zwężające się zakończenie, które ułatwia ich łączenie. Miejsca połączeń dodatkowo się uszczelnia. Do wybudowania kompletnego systemu potrzebne są również:

 • daszek kominowy;
 • trójniki łączący komin z króćcem spalinowym kominka;
 • dolny odcinek komina z drzwiczkami wyczystkowymi;
 • miska;
 • redukcje;
 • kołnierz przeciwdeszczowy;
 • regulator ciągu;
 • zaślepka trójnika;

Aby zmienić kierunek instalacji kominowej używamy odpowiednich kolanek - o kącie stałym bądź regulowanym. Kierunek ten możemy zmienić o kąt nie mniejszy, niż 15stopni. Przy mniejszych kątach musimy zastosować odpowiedni elastyczny element kominowy z rury stalowej typu harmonijkowego. Rurę taką możemy dowolnie kształtować dzięki swoim cienkim ściankom. Żywotność takiego elementu jest niższa. Innym jeszcze mankamentem jest szybsze osadzanie się na nim sadzy. Pojedyncze przewody rur giętkich są dłuższe niż sztywnych. Można je rozcinać i łączyć przez wkręcanie. Umożliwia to montowanie wkładu od dołu, co jest dużym ułatwieniem przy stromym dachu.

SYSTEM JEDNOŚCIENNY - rury z blachy niskowęglowej grubości 2 mm

rury czarne

Przewody spalinowe tego rodzaju stosuje się do kominka, który posiada komin i jest drożny. Podłącza się elementy tego systemu do istniejącego komina, np. ceramicznego poprzez tzw. "przejście na komin ceramiczny". Jest to element zakończony sznurem szamotowym, który wciskamy w element systemu komina ceramicznego. I dalej podłączamy do naszego kominka za pomocą kolanek i rur. W przypadku komina murowanego podłączamy spalinowo nasze urządzenie grzewcze poprzez wmurowanie do istniejącego komina wkładki do ściany. I dalej podłączamy rurami i kolankami do czopucha kominka.

SYSTEM DWUŚCIENNY - IZOLOWANY

system dwuscienny izolowany

Na system dwuścienny izolowany składają się rury proste, kolanka, trójniki i inne elementy wykonane z dwóch warstw blach oraz izolacji termicznej między nimi. Do montażu komina niezbędne są również takie elementy, jak wyczystka, drzwiczki, kołnierz osłaniający ocieplenie (ustnik), zaślepki, obejmy oraz redukcje. Kominy dwuścienne stanowią samodzielny układ, dlatego stosuje się je przeważnie na zewnątrz budynku. W tym celu rurę łączącą kominek z kominem musimy wyprowadzić na zewnątrz przez ścianę budynku. Ze szczególną starannością należy wykonać przejście przez ścianę zewnętrzną. Czasami kominy dwuścienne instaluje się wewnątrz domu.

SYSTEM DWUŚCIENNY - typu TURBO

system turbo

System typu turbo zbudowany jest z rury ze stali kwasoodpornej, wewnątrz której znajduje się druga rura. Spaliny odprowadzane są rurą wewnętrzną, a zewnętrzną powietrze napływa. System LAS można zamontować w istniejącym kanale lub utworzyć w tym celu komin zewnętrzny. System TURBO przeznaczony jest do odprowadzenia spalin kominków gazowych, gdzie konstrukcja urządzenia pozwala na zastosowanie takiego rozwiązania.

system dwuscienny turbo

MONTAŻ

Montaż wkładu kominowego odbywa się poprzez wstawienie go od góry do przewodu kominowego oraz rozkucia komina w dolnej części, aby przymocować dolne elementy systemu z urządzeniem grzewczym. Jeśli przekrój naszego komina jest prostokątny wtedy musimy zastosować wkład o przekroju owalnym zamiast okrągłego. Stalowe systemy kominowe są całkowicie zabezpieczone przed korozją dzięki zastosowaniu odpowiednich stali szlachetnych. Są łatwe i szybkie w montażu, natychmiast są gotowe do pracy. Można je stosować do urządzeń na wszystkie rodzaje paliwa. Tu można znaleźć treść przepisów dotyczących ogrzewania domu za pomocą kominka - nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych nakładanych na budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 2002 poz. 690 § 132 Opalane drewnem kominki z zamkniętym wkładem kominkowym lub otwartym paleniskiem można instalować jedynie w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i indywidualnej rekreacji oraz budynkach niskich wielorodzinnych.

Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których mogą być instalowane kominki:

 • o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30m3;
 • posiadające przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz §145 ust.1;
 • spełniających wymagania dotyczącej wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9;
 • w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości: co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka dla kominków o obudowie zamkniętej, zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2m/s dla kominków o obudowie otwartej.

Aby zapewnić prawidłową eksploatację kominka pomieszczenie, w którym się znajduje powinno spełniać wszystkie podane wyżej warunki i wymagania. Spaliny powstające podczas pracy kominka muszą być odprowadzane przez komin o parametrach dostosowanych do wielkości paleniska. Niezbędna jest również poprawnie działająca wentylacja nawiewno - wywiewna pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest kominek. Montaż kominka powinien być dokonany zgodnie z właściwymi zasadami i przy użyciu odpowiednich materiałów. Zabudowa kominka powinna być odpowiednio wentylowana. System ogrzewania kominkowego powinien zapewniać odpowiednią cyrkulację gorącego powietrza do ogrzewanych pomieszczeń jak również powrót schłodzonego powietrza do pomieszczenia, w którym zlokalizowany jest kominek.

Piece kominkowe (wolnostojące) na drewno

Dzisiejsze piecyki kominkowe różnią się diametralnie od znanych nam dobrze kóz. Pojawiło się szereg udoskonaleń jeżeli chodzi o proces spalania w tego typu urządzeniach. Obecnie wśród wielu producentów pojawiła się możliwość podłączenia zewnętrznego źródła powietrza, które jest wykorzystywane w procesie spalania. Oprócz tego jest możliwość kupienia piecyka z płaszczem wodnym. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy równocześnie ogrzać pomieszcenie z dwóch źródeł. Mianowicie poprzez ogrzane powietrze oraz podgrzanie wody, którą można wykorzystać w centralnym ogrzewaniu. Poprzez zastosowanie szyby w drzwiczkach możemy podziwiać ogień jak w prawdziwym kominku. Niektóre piecyki posiadają automatyczną regulację dopływu powietrza do komory spalania (Aduro). Podwyższa to zdecydowanie sprawność takiego typu urządzenia. Jeżeli chodzi o podłączenie spalinowe, to w niektórych modelach jest możliwość podłączenia z góry lub z tyłu urządzenia. Jeżeli chodzi o informacje techniczne to należy wiedzieć, że: - Średnica ujścia spalin wynosi 150 mm; - Moc grzewcza w piecykach bez płaszcza wodnego waha się w granicach od 3 do 9 kW; - Zużycie drewna wynosi około 2-2,5 kg/h; - Waga urządzeń w zależności od modelu i opcji wykończenia waha się pomiędzy 80-200 kg.

Paliwo do kominka

Podstawowym paliwem zapewniającym pracę większości kominków jest drewno. Wśród kominków na tego typu paliwo można znaleźć niemalże wszystkie modele wkładów kominkowych. Oprócz drewna wkłady lub kominki wolnostojące mogą być zasilane brykietami, węglem, peletem bądź gazem. W przypadku gazu i peletu praca urządzenia może być w całości lub w części zautomatyzowana.